شبهای روشن

اینجا شمعی روشن است و چشمی بیدار که آمدن تو را انتظار می‌کشد

گذار بر ظلمات است خضر راهی کو؟
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ٢٢ خرداد ۱۳٩٦  کلمات کلیدی:

هیچ‌کس هست از برادران من که چندانی سمع عاریت دهد که طرفی از اندوه خویش با او بگویم، مگر بعضی از این اندوهان من تحمل کند به شرکتی و برادری؟ که دوستی هیچ کس صافی نگردد تا دوستی از مشوب کدورت نگاه ندارد. و این چنین دوست خالص کجا یابم؟

رسالة الطیر، شهاب الدین سهروردی