شبهای روشن

اینجا شمعی روشن است و چشمی بیدار که آمدن تو را انتظار می‌کشد

» تو که می‌آیی باران می‌بارد :: ٤ امرداد ۱۳٩٦
» گوهر ار جویی بیا دریا طلب :: ٢۸ تیر ۱۳٩٦
» سالهایی که می‌گذرند... :: ۳ خرداد ۱۳٩٦
» نوشتن برای هیچ.کس :: ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
» به ساحت مولای محبوبم :: ٢٠ فروردین ۱۳٩٦
» حقیقتی که تویی :: ٢٢ اسفند ۱۳٩٥
» عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده :: ۱ بهمن ۱۳٩٥
» روزگار رنگارنگ :: ٧ دی ۱۳٩٥
» سل المصانع رکبا تهیم فی الفلواتی :: ۱٠ آذر ۱۳٩٥
» مگر صاحبدلی روزی به رحمت/ کند در حق درویشان دعایی :: ۱٤ آبان ۱۳٩٥
» مرا هزار امید است و هر هزار تویی :: ٤ مهر ۱۳٩٥
» دلخوشم زیرا که دلدارم وی است :: ۱ شهریور ۱۳٩٥
» آوارۀ عشق ما، آواره نخواهد شد :: ۱ امرداد ۱۳٩٥
» دوباره می نویسم :: ٢٦ تیر ۱۳٩٥
» ۱٧ آبان ۱۳٩۳ :: ۱٧ آبان ۱۳٩۳
» ۱٠ مهر ۱۳٩۳ :: ۱٠ مهر ۱۳٩۳
» دلم کلمه می‌خواهد :: ٢۸ شهریور ۱۳٩۳
» مخاطب خاص دارد :: ٤ امرداد ۱۳٩۳
» سحر :: ۱٧ تیر ۱۳٩۳
» یاد هم چیز خوبی است اگر... :: ٢ خرداد ۱۳٩۳
» از نوشته‌های قدیمی :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» تقویم به روایت تصویر :: ٢ فروردین ۱۳٩۳
» ... :: ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» عاشقم بر قهر و بر لطفش به‌ جدّ :: ٦ دی ۱۳٩٢
» روزهایی که گذشت :: ۳ آبان ۱۳٩٢
» الهی و ربی من لی غیرک :: ٢ مهر ۱۳٩٢
» بهانه های خوشبختی :: ٢ شهریور ۱۳٩٢
» ... :: ۳ امرداد ۱۳٩٢
» مرگی که می آید :: ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» ٢٦ تیر ۱۳٩٢ :: ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» یک شب... :: ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» یک اعتراف :: ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» یک برگ از گذشته :: ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» سفرۀ افطار :: ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» دست آمریکا :: ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد :: ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» بودنت را دوست دارم :: ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» چیزهایی را دوست دارم :: ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» اینجا دوباره سلام :: ۱۸ تیر ۱۳٩٢